Makerspaceman Oy tarjoaa teknologiaopetuksen täydennyskoulutuksia ja digitaalisen valmistamisen laitteiden pedagogisia käyttökoulutuksia opetusalalla.

Koulutuksen sisällöt ja kesto voidaan räätälöidä muutaman tunnin tutustumistyöpajasta aina useamman päivän kokonaisuuksiin.

Valmiit koulutuspaketit

Tarjoamme myös valmiita 3h koulutuspaketteja, joita voi tilata yksittäisenä tai yhdistämällä kaksi teemaa kokopäiväiseksi täydennyskoulutukseksi.

Osa koulutuksista on mahdollista järjestää etäyhteydellä, kysy tästä lisää!

Koulutusteemat

Laserleikkaus & 2D-mallintaminen

Koulutus antaa valmiudet hyödyntää laserleikkuria koulutuksessa mahdollisimman monipuolisesti. Opettelemme Inkscape-vektorigrafiikka ohjelman käyttöä opettajan näkökulmasta ja 2D-mallin käyttämistä laserleikkurissa. Tutustumme myös laserleikkurille soveltuviin materiaaleihin ja oppilasprojekteihin esimerkkien kautta.
Lataa esite

CNC-jyrsin & 2D-mallintaminen

Tutustumme CNC-jyrsimen teknologiaan ja miten sitä voi hyödyntää osana teknologiaopetusta. Opettelemme Inkscape-vektorigrafiikkaohjelman käyttöä opetuksessa ja työstöarvojen asettamista Vcarve Pro-ohjelmassa. Tutustumme myös CNC-jyrsimelle soveltuviin materiaaleihin ja oppilasprojekteihin esimerkkien kautta.

Koulutus soveltuu erityisesti meidän EduCNC-jyrsimen laajemmaksi käyttökoulutukseksi.

3D-tulostaminen & 3D-mallintaminen

Koulutuksessa opetellaan toimitapoja, miten 3D-tulostaminen kannattaa tuoda osaksi opetusta koko ryhmän kanssa. Harjoittelemme myös Tinkercad-ojelmalla 3D-mallintamista ja 3D-tulostimen opetuskäyttöä. Tutustumme myös 3D-filamenttitulostimelle soveltuviin materiaaleihin ja oppilasprojekteihin esimerkkien kautta.

Tarraleikkuri ja 2D-mallintaminen

Opettelemme käyttämään tarraleikkuria opetusprojekteissa; harjoittelemalla Inkscape-vektorigrafiikkaohjelmalla piirtämistä sekä Roland CutStudio-ohjelmalla leikkurin käyttämistä. Tutustumme myös tarraleikkurille soveltuviin materiaaleihin ja oppilasprojekteihin esimerkkien kautta.

Koulutus suunnattu meidän tarjoaman Roland GS-24 tarraleikkurin laajemmaksi käyttökoulutukseksi.

Micro:bit & ohjelmointi

Tutustumme mikrokontrollereiden ohjelmointiin osana maker-opetusprojekteja.
Kuinka voit rakentaa laitteita, joissa on ohjelmoituja toimintoja? Miten yhdistät sensoreita ja moottoreita projektiisi?

Käytämme koulutuksessa Micro:bit-koealustoja, lisätietoja https://microbit.org/

Koulutus on suunnattu meidän Maker Case-laukun käyttöönottoon opetuksessa.

Koulutusreferenssejä

2023 Säkät-koulutuskiertue, TOL ja OPH, käsityöopettajat
2021-2022 Maker-kurssi 5op Käsityön 2vk. aineenopettajaopiskelijat, Turun yliopisto
2021 STEAM-opetus lukiossa, Steaming-hanke, Salon lukio
2020 Maker-kulttuuria opetukseen Juniversity, Tampere
2020 Maker-kulttuurin hyödyntäminen peruskoulussa, Satavärkkää-hanke
2019 alkaen Laserleikkurin pedagoginen käyttökoulutus, 40 koulua valtakunnallisesti
2019 Maker-kulttuuria peruskouluun, Tutor-opettajat, Robotiikan oppimiskeskus Vantaa
2019 Teknologiakasvatuksen FUSE-oppimisympäristön koulutus, perusopetus Helsingin kaupunki
2019 Mikrokontrollerit opetuksessa, peruskoulu&lukio-opettajille. Robotiikan oppimiskeskus Vantaa
2018-19 Elektronik-koulutuskiertue nuorisotyöntekijöille, 8 paikkakuntaa Suomessa. Verke.org